UWAGA STUDENCI !!!

Zainteresowani wyjazdem na semestr studiów w ramach programu SOCRATES/ ERASMUS w Middelburg Center of Transatlantic Studies, Holandia prosimy o składanie do 4 lutego 2011 r. w sekretariacie Zakładu Badań Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej (ul. Narutowicza 54, pok. 213) następujących dokumentów:

 

- Listu motywacyjnego adresowany do Przewodniczącej Komisji i koordynator programu,
Pani Prof. dr hab. Krystyny Kujawińskiej Courtney

- CV

-zaświadczenia o znajomości języka angielskiego (wystarczającej by podjąć studia za granicą)

- zaświadczenia o średniej ocen za całe studia oraz ostatnie dwa semestry

Spotkanie informacyjne zainteresowanych z dr hab. Ryszardem Machnikowskim odbędzie się w czwartek 4.02.2011 r. o godz. 11.30  w sali wykładowej 216 budynku przy ulicy Narutowicza 54.

STUDIA

W

Middelburg  Centre Transatlantic Studies

(Holandia) w Ramach Programu SOCRATES/ ERASMUS

Od roku akademickiego 1998/1999 Uniwersytet Łódzki poprzez Instytut Studiów Międzynarodowych (obecnie Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych) jest pełnoprawnym członkiem Middelburg (dawniej Maastricht) Centre for Transatlantic Studies (MCTS), którego założycielem jest Pan Profesor Terry C. Rodenberg z Central Missouri State University (USA). Celem Centrum jest internalizacja kształcenia uzyskiwana m.in. poprzez wymianę kadry naukowej i studentów. Swoją działalność Middelburg Center for Transatlantic Studies koordynuje poprzez konsorcjum uniwersytetów amerykańskich i europejskich. Z  Polski, jedynym członkiem tego konsorcjum jest Uniwersytet Łódzki. Koordynatorem programu ze strony Uniwersytetu Łódzkiego jest Pani Prof. dr hab. Krystyna Kujawińska Courtney.

Umowa o współpracy

 W październiku 1997 została podpisana umowa pomiędzy Rektorem ds. Współpracy z Zagranicą, Panem Profesorem dr hab. Markiem Zirk-Sadowskim oraz Panem Profesorem Terry Rodenbergiem. W 2008 roku podpisano umowę z MCTS w wyniku której studenci wyjeżdżają na studia do Middelburga w ramach programu SOCRATES/ ERASMUS i są uprawnienie do otrzymania stypendium w ramach tego programu.

Dotychczasowe wyniki współpracy

Od roku akademickiego 1998/1999 do chwili obecnej w wyniku współpracy w Maastricht/ Middelburg Center for Transatlantic Studies wykładało przez okres jednego miesiąca wielu wykładowców Uniwersytetu Łódzkiego, głównie pracowników Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Zakładu Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej. Od roku akademickiego 1998/1999, do dziś jedno-semestralne kursy w Middelburg Center for Transatlantic Studies ukończyło około 30 studentów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Jedna studentka tego Wydziału, która w roku akademickim 1999/2000 otrzymała jednosobowe stypendium ufundowane przez Pana Profesora Terrego C. Rodenberga, studiowała w Central Missouri State University.

Zasady rekrutacji studentów

Rekrutacja studentów chętnych do studiowania przez jeden semestr w Middelburg Center for Transatlantic Studies odbywa się równoległe do centralnej rekrutacji programu SOCRATES/ ERASMUS w styczniu/lutym br.

Za rekrutację studentów odpowiedzialna jest Komisja przy Katedrze Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ w składzie:

prof. dr hab. Krystyna Kujawińska Courtney - Przewodnicząca i koordynator współpracy ze strony polskiej

dr hab. Ryszard Machnikowski

dr Maria Łukowska

Przy Rekrutacji brana jest pod uwagę średnia ocen uzyskana przez studenta w toku studiów, stopień znajomości języka angielskiego oraz motywacja w zakresie studiów transatlantyckich.

 

Wymagane dokumenty

§ List motywacyjny adresowany do Przewodniczącej Komisji i koordynator programu,
Pani Prof. dr hab. Krystyny Kujawińskiej Courtney

§ CV

§  Zaświadczenie o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie studiów za granicą od lektora języka angielskiego

§  Zaświadczenie o średniej ocen za cały dotychczasowy okres studiów oraz za ostatni rok z Dziekanatu WSMiP

 

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Katedry Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej WSMiP,
90-136 Łódź, ul. Narutowicza 54/11; pok. 213, tel./ faks (048) 42 665 56 15
w nieprzekraczalnym terminie:

·         Do 4 lutego 2011 r.

 Szczegóły dotyczące działalności MCTS dostępne na: http://www.transatlanticstudies.org/