zestawienie siatek zajęć (planów studiów)/programów studiów na WSMiP


aktualne na dzień 05.02.2020 r. (ostatnie zmiany uchwalone przez Radę WSMiP 16.01.2020 r. oraz 23.01.2020 r. wyróżniono kolorem tła)

Odrębnym kolorem tła wyróżniono projekty siatek zajęć oczekujące na uchwalenie przez Radę WSMiP.

 

programy oraz plany studiów (siatki zajęć) dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020

siatki zajęć dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019

siatki zajęć dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018

siatki zajęć dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017

siatki zajęć dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

siatki zajęć dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

siatki zajęć dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

siatki zajęć dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

programy studiów dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

programy studiów dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

 programy oraz plany studiów (siatki zajęć) dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020

Pozycje w tabeli wypełniono wykorzystując oznaczenie wersji dokumentu. W wybranych przypadkach poza aktualną wersją dokumentu (pierwsza wskazana) umieszczono wersje poprzedzające (w kolejnych wierszach).

studia stacjonarne

programy studiów
przyjęte przez Senat UŁ

szczegółowe plany studiów
(siatki zajęć)
zatwierdzone przez Radę WSMiP

I st.

stosunki międzynarodowe

rekrutacja na kierunek, specjalności wybierane w toku studiów

polityka międzynarodowa i dyplomacja
komunikowanie międzynarodowe
biznes międzynarodowy

US562 z 14.06.2019 r.

wspólna siatka
dla 3 spec.:


projekt oczekujący na zatwierdzenie:
20200123**

 

aktualna:
20190627**

politologia

rekrutacja na kierunek, specjalności wybierane w toku studiów

polityka i zarządzanie w strukturach lokalnych
kultura polityczna i polityka historyczna

US561 z 14.06.2019 r.

wspólna siatka
dla 2 spec.:


projekt oczekujący na zatwierdzenie:
20200116**

 

aktualna:
20190627**

międzynarodowe studia kulturowe

bez specjalności

US560 z 14.06.2019 r.

projekt oczekujący na zatwierdzenie:
20200123

 

aktualna:
20190627

studia azjatyckie

bez specjalności

US567 z 14.06.2019 r.

projekt oczekujący na zatwierdzenie:
20200123

 

aktualna:
20190627

bezpieczeństwo narodowe

bez specjalności

US558 z 14.06.2019 r.

projekt oczekujący na zatwierdzenie:
20200123

 

aktualna:
20190627

international and political studies

rekrutacja na kierunek, specjalności wybierane w toku studiów

American Studies (w j. angielskim)
Security Studies (w j. angielskim)
Politics & Policy in Europe (w j. angielskim)
Intercultural Communication (w j. angielskim)
Asian Studies (w j. angielskim)

US559 z 14.06.2019 r.

wspólna siatka
dla 5 spec.:


20190627**

international marketing

bez specjalności

US583 z 16.09.2019 r.

II st.

stosunki międzynarodowe

rekrutacja na kierunek, specjalności wybierane w toku studiów

interamerykańska
orientalna
regiony Europy

US566 z 14.06.2019 r.

wspólna siatka
dla 3 spec.:


projekt oczekujący na zatwierdzenie:
20200123**

 

aktualna:
20190627**

politologia

rekrutacja na kierunek, specjalności wybierane w toku studiów

doradztwo i zarządzanie polityczne
strategie bezpieczeństwa i prognozowanie w polityce

US565 z 14.06.2019 r.

wspólna siatka
dla 2 spec.:


projekt oczekujący na zatwierdzenie:
20200116**

 

aktualna:
20190627**

międzynarodowe studia kulturowe

bez specjalności

US564 z 14.06.2019 r.

20190627

international and political studies

rekrutacja na kierunek, specjalności wybierane w toku studiów

Governments and Governance (w j. angielskim)
Conflict Management and Negotiations (w j. angielskim)
International Marketing (w j. angielskim)

US563 z 14.06.2019 r.

wspólna siatka
dla 3 spec.:


20190627**

international gender studies (GEMMA)

20190627*

III st.

studia doktoranckie w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ (jedną z dostępnych dyscyplin naukowych oferowanych przez Szkołę są nauki o polityce i administracji)

* wybór specjalności w momencie rekrutacji (odrębna rekrutacja na wskazaną specjalność)
** rekrutacja na kierunek studiów, wybór specjalności w toku studiów


siatki zajęć dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019

Pozycje w tabeli wypełniono wykorzystując oznaczenie wersji dokumentu. W wybranych przypadkach poza aktualną wersją dokumentu (pierwsza wskazana) umieszczono wersje poprzedzające (w kolejnych wierszach).

studia stacjonarne

2018/2019

I st.

stosunki międzynarodowe

rekrutacja na kierunek, specjalności wybierane w toku studiów

konflikty i przemoc w stosunkach międzynarodowych
migracja, uchodźstwo a integracja kulturowa
polityka międzynarodowa i dyplomacja
komunikowanie międzynarodowe
dziennikarstwo międzynarodowe
biznes międzynarodowy

wspólna siatka
dla 6 spec.:


aktualna:
20190117**
(uwzgl. uchwałę RWSMiP UŁ z 17.07.2019 r.)

 

archiwalne:
jak w 2017/18

stosunki międzynarodowe w ramach MISHuS

rekrutacja na kierunek, specjalności wybierane w toku studiów

konflikty i przemoc w stosunkach międzynarodowych
migracja, uchodźstwo a integracja kulturowa
polityka międzynarodowa i dyplomacja
komunikowanie międzynarodowe
dziennikarstwo międzynarodowe
biznes międzynarodowy

wspólna siatka
dla 6 spec.:


20190627**

politologia

rekrutacja na kierunek, specjalności wybierane w toku studiów

polityka i zarządzanie w strukturach lokalnych
kultura polityczna i polityka historyczna

jak w 2017/18

politologia w ramach MISHuS

rekrutacja na kierunek, specjalności wybierane w toku studiów

polityka i zarządzanie w strukturach lokalnych
kultura polityczna i polityka historyczna

wspólna siatka
dla 2 spec.:


20180524**

 

międzynarodowe studia kulturowe

bez specjalności

aktualna:
20181025

 

archiwalne:
20180927

20180524

20170629

międzynarodowe studia kulturowe w ramach MISHuS

bez specjalności

studia azjatyckie

bez specjalności

jak w 2017/18

bezpieczeństwo narodowe

bez specjalności

aktualna:
20180524

 

archiwalne:
20180301

international and political studies

rekrutacja na kierunek, specjalności wybierane w toku studiów

American Studies (w j. angielskim)
Security Studies (w j. angielskim)
Politics & Policy in Europe (w j. angielskim)
Intercultural Communication (w j. angielskim)
Asian Studies (w j. angielskim)

wspólna siatka
dla 5 spec.:


20180322**

international marketing

bez specjalności

aktualna:
20181129

 

archiwalne:
20180322

II st.

stosunki międzynarodowe

rekrutacja na kierunek, specjalności wybierane w toku studiów

interamerykańska
orientalna
regiony Europy

jak w 2017/18

stosunki międzynarodowe w ramach MISHuS

rekrutacja na kierunek, specjalności wybierane w toku studiów

interamerykańska
orientalna
regiony Europy

jak w 2017/18

politologia

rekrutacja na kierunek, specjalności wybierane w toku studiów

bezpieczeństwo państwa
doradztwo i zarządzanie polityczne
diagnozowanie i prognozowanie polityczne

jak w 2017/18

politologia w ramach MISHuS

rekrutacja na kierunek, specjalności wybierane w toku studiów

bezpieczeństwo państwa
doradztwo i zarządzanie polityczne
diagnozowanie i prognozowanie polityczne

wspólna siatka
dla 3 spec.:


20180524**

 

międzynarodowe studia kulturowe

bez specjalności

20170629

międzynarodowe studia kulturowe w ramach MISHuS

bez specjalności

international and political studies

rekrutacja na kierunek, specjalności wybierane w toku studiów

Governments and Governance (w j. angielskim)
Conflict Management and Negotiations (w j. angielskim)
International Marketing (w j. angielskim)

wspólna siatka
dla 3 spec.:


20180322**

international gender studies (GEMMA)

jak w 2017/18

III st.

studia doktoranckie nauk o polityce

20180524

* wybór specjalności w momencie rekrutacji (odrębna rekrutacja na wskazaną specjalność)
** rekrutacja na kierunek studiów, wybór specjalności w toku studiów


siatki zajęć dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018

Pozycje w tabeli wypełniono wykorzystując oznaczenie wersji dokumentu. W wybranych przypadkach poza aktualną wersją dokumentu (pierwsza wskazana) umieszczono wersje poprzedzające (w kolejnych wierszach).

studia stacjonarne

2017/2018

I st.

stosunki międzynarodowe

rekrutacja na kierunek, specjalności wybierane w toku studiów

konflikty i przemoc w stosunkach międzynarodowych
migracja, uchodźstwo a integracja kulturowa
polityka międzynarodowa i dyplomacja
komunikowanie międzynarodowe
dziennikarstwo międzynarodowe
biznes międzynarodowy

wspólna siatka
dla 6 spec.:


aktualna:
20180322**

 

archiwalne:
20171005**

20170928**

20170511**

international marketing (w j. angielskim)

aktualna:
20180322*

 

archiwalne:
20171005*

american studies (w j. angielskim)

aktualna:
20180322*

 

archiwalne:
20171005*

asian studies (w j. angielskim)

aktualna:
20180322*

 

archiwalne:
20171005*

Estudios Latinoamericanos (w j. angielskim i hiszpańskim)

20171005*

stosunki międzynarodowe w ramach MISHuS

rekrutacja na kierunek, specjalności wybierane w toku studiów

konflikty i przemoc w stosunkach międzynarodowych
migracja, uchodźstwo a integracja kulturowa
polityka międzynarodowa i dyplomacja
komunikowanie międzynarodowe
dziennikarstwo międzynarodowe
biznes międzynarodowy

wspólna siatka
dla 6 spec.:


aktualna:
20180322**

 

archiwalne:
20171005**

politologia

rekrutacja na kierunek, specjalności wybierane w toku studiów

polityka i zarządzanie w strukturach lokalnych
kultura polityczna i polityka historyczna

wspólna siatka
dla 2 spec.:


aktualna:
20180322**

 

archiwalne:
20171005**

20170928**

20170511**

Security Studies (w j. angielskim)

20171005*

politologia w ramach MISHuS

rekrutacja na kierunek, specjalności wybierane w toku studiów

polityka i zarządzanie w strukturach lokalnych
kultura polityczna i polityka historyczna

wspólna siatka
dla 2 spec.:


aktualna:
20180322**

 

archiwalne:
20171005**

międzynarodowe studia kulturowe

rekrutacja na kierunek, specjalności wybierane w toku studiów

media i kultura
kultury w dialogu międzynarodowym

wspólna siatka
dla 2 spec.:

aktualna:
20180322**

 

archiwalne:
20171005**

20170928**

Intercultural communication (w j. angielskim)

20171005*

międzynarodowe studia kulturowe w ramach MISHuS

rekrutacja na kierunek, specjalności wybierane w toku studiów

media i kultura
kultury w dialogu międzynarodowym

wspólna siatka
dla 2 spec.:

aktualna:
20180322**

 

archiwalne:
20171005**

studia azjatyckie

bez specjalności

aktualna:
20180322

 

archiwalne:
20171005

20170928

20170511

20170223

20161222

bezpieczeństwo narodowe

bez specjalności

aktualna:
20180322

 

archiwalne:
20171005

20170928

20170511

II st.

stosunki międzynarodowe

rekrutacja na kierunek, specjalności wybierane w toku studiów

interamerykańska
orientalna
regiony Europy

wspólna siatka
dla 3 spec.:


aktualna:
20170928**

 

archiwalne:
20170511**

international marketing (w j. angielskim)

aktualna:
20181129*

 

archiwalne:
jak w 2016/17

american studies and mass media (w j. angielskim)

jak w 2016/17

asian studies (w j. angielskim)

jak w 2016/17

european studies (w j. angielskim)

jak w 2016/17

Cultura-Sociedad-Politica (w j. hiszpańskim)

jak w 2016/17

international gender studies (GEMMA)

jak w 2016/17

stosunki międzynarodowe w ramach MISHuS

rekrutacja na kierunek, specjalności wybierane w toku studiów

interamerykańska
orientalna
regiony Europy

wspólna siatka
dla 3 spec.:


20171005**

politologia

rekrutacja na kierunek, specjalności wybierane w toku studiów

bezpieczeństwo państwa
doradztwo i zarządzanie polityczne
diagnozowanie i prognozowanie polityczne

wspólna siatka
dla 3 spec.:


aktualna:
20170928**

 

archiwalne:
20170511**

political management (w j. angielskim)

aktualna:
20180927

 

archiwalne:
20170928

politologia w ramach MISHuS

rekrutacja na kierunek, specjalności wybierane w toku studiów

bezpieczeństwo państwa
doradztwo i zarządzanie polityczne
diagnozowanie i prognozowanie polityczne

wspólna siatka
dla 3 spec.:


20171005**

międzynarodowe studia kulturowe

bez specjalności

20170928

Intercultural communication (w j. angielskim)

jak w 2016/17

międzynarodowe studia kulturowe w ramach MISHuS

bez specjalności

20171005

III st.

studia doktoranckie nauk o polityce

20170410

* wybór specjalności w momencie rekrutacji (odrębna rekrutacja na wskazaną specjalność)
** rekrutacja na kierunek studiów, wybór specjalności w toku studiów

siatki zajęć dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017

Pozycje w tabeli wypełniono wykorzystując oznaczenie wersji dokumentu. W wybranych przypadkach poza aktualną wersją dokumentu (pierwsza wskazana) umieszczono wersje poprzedzające (w kolejnych wierszach).

studia stacjonarne

2016/2017

I st.

stosunki międzynarodowe

komunikowanie międzynarodowe

aktualna:
20160630**

 

archiwalne:
20160609**

polityka międzynarodowa i dyplomacja

dziennikarstwo międzynarodowe

Modern German Studies - studia o Niemczech współczesnych

20160609**

international marketing (w j. angielskim)

aktualna:
20160929*

 

archiwalne:
20160609*

american studies (w j. angielskim)

20160609*

asian studies (w j. angielskim)

20160609*

Estudios Latinoamericanos (w j. angielskim i hiszpańskim)

20160609*

stosunki międzynarodowe w ramach MISHuS

komunikowanie międzynarodowe

aktualna:
20160630**

 

archiwalne:
20160609**

polityka międzynarodowa i dyplomacja

dziennikarstwo międzynarodowe

politologia

Kultura polityczna i polityka historyczna

aktualna:
20160630**

 

archiwalne:
20160609**

Polityka i zarządzanie w strukturach lokalnych

Security Studies (w j. angielskim)

20160609*

politologia w ramach MISHuS

Kultura polityczna i polityka historyczna

aktualna:
20160630**

 

archiwalne:
20160609**

Polityka i zarządzanie w strukturach lokalnych

międzynarodowe studia kulturowe

media i kultura

aktualna:
20180322**

 

archiwalne:
20171005**

20170928**

20160630**

20160609**

kultury w dialogu międzynarodowym

Intercultural communication (w j. angielskim)

aktualna:
20180322*

 

archiwalne:
20171005*

20160630*

międzynarodowe studia kulturowe w ramach MISHuS

media i kultura

aktualna:
20180322**

 

archiwalne:
20171005**

20160630**

kultury w dialogu międzynarodowym

studia azjatyckie

bez specjalności

aktualna:
20160609

 

archiwalne:
20151029

bezpieczeństwo narodowe

bez specjalności

aktualna:
20160630

 

archiwalne:
20151029

II st.

stosunki międzynarodowe

dziennikarstwo międzynarodowe i europeistyka

jak w 2015/16

brytyjska i krajów Wspólnoty Narodów

american studies and mass media (w j. polskim)

iberoamerykańska

international marketing (w j. polskim)

Modern German Studies – studia o Niemczech współczesnych

orientalna

international marketing (w j. angielskim)

20160630*

american studies and mass media (w j. angielskim)

jak w 2015/16

asian studies (w j. angielskim)

20160609*

european studies (w j. angielskim)

20160609*

Cultura-Sociedad-Politica (w j. hiszpańskim)

jak w 2015/16

international gender studies (GEMMA)

20160609*

stosunki międzynarodowe w ramach MISHuS

dziennikarstwo międzynarodowe i europeistyka

jak w 2015/16

brytyjska i krajów Wspólnoty Narodów

american studies and mass media (w j. polskim)

iberoamerykańska

international marketing (w j. polskim)

Modern German Studies – studia o Niemczech współczesnych

orientalna

politologia

bezpieczeństwo państwa

20160609**

doradztwo i zarządzanie polityczne

diagnozowanie i prognozowanie polityczne

bez specjalności

brak

political management (w j. angielskim)

20160609*

politologia w ramach MISHuS

bezpieczeństwo państwa

20160609**

doradztwo i zarządzanie polityczne

diagnozowanie i prognozowanie polityczne

bez specjalności

brak

międzynarodowe studia kulturowe

bez specjalności

aktualna:
20160630

 

archiwalne:
20160609

Intercultural communication (w j. angielskim)

20160630*

międzynarodowe studia kulturowe w ramach MISHuS

bez specjalności

20160630

* wybór specjalności w momencie rekrutacji (odrębna rekrutacja na wskazaną specjalność)
** rekrutacja na kierunek studiów, wybór specjalności w toku studiów


siatki zajęć dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Pozycje w tabeli wypełniono wykorzystując oznaczenie wersji dokumentu. W wybranych przypadkach poza aktualną wersją dokumentu (pierwsza wskazana) umieszczono wersje poprzedzające (w kolejnych wierszach).

studia stacjonarne

2015/2016

I st.

stosunki międzynarodowe

komunikowanie międzynarodowe

20150528**

polityka międzynarodowa i dyplomacja

dziennikarstwo międzynarodowe

Modern German Studies - studia o Niemczech współczesnych

aktualna:
20170223**

 

archiwalne:
20160609**

20150528**

international marketing (w j. angielskim)

20150528*

asian studies (w j. angielskim)

20150528*

stosunki międzynarodowe w ramach MISHuS

komunikowanie międzynarodowe

20150528**

polityka międzynarodowa i dyplomacja

dziennikarstwo międzynarodowe

politologia

Kultura polityczna i polityka historyczna

20150528**

Polityka i zarządzanie w strukturach lokalnych

bezpieczeństwo międzynarodowe

bez specjalności

20150528

politologia w ramach MISHuS

Kultura polityczna i polityka historyczna

20150528**

Polityka i zarządzanie w strukturach lokalnych

bezpieczeństwo międzynarodowe

bez specjalności

20150528

międzynarodowe studia kulturowe

człowiek w kulturach świata

20150528**

media i zarządzanie kulturą

intertekstualność w badaniach nad kulturą

Intercultural communication (w j. angielskim)

20150528*

międzynarodowe studia kulturowe w ramach MISHuS

człowiek w kulturach świata

aktualna:
20160630**

 

archiwalne:
20150528**

media i zarządzanie kulturą

intertekstualność w badaniach nad kulturą

II st.

stosunki międzynarodowe

dziennikarstwo międzynarodowe i europeistyka

aktualna:
20170223**

 

archiwalne:
20161222**

20150528**

brytyjska i krajów Wspólnoty Narodów

american studies and mass media (w j. polskim)

iberoamerykańska

international marketing (w j. polskim)

Modern German Studies – studia o Niemczech współczesnych

orientalna

international marketing (w j. angielskim)

20150528*

american studies and mass media (w j. angielskim)

aktualna:
20170223*

 

archiwalne:
20150528*

international gender studies (w j. angielskim)

Cultura-Sociedad-Politica (w j. hiszpańskim)

jak w 2014/15

international gender studies (GEMMA)

aktualna:
20160609*

 

archiwalne:
20150528*

stosunki międzynarodowe w ramach MISHuS

dziennikarstwo międzynarodowe i europeistyka

aktualna:
20170223**

 

archiwalne:
20150528**

brytyjska i krajów Wspólnoty Narodów

american studies and mass media (w j. polskim)

iberoamerykańska

international marketing (w j. polskim)

Modern German Studies – studia o Niemczech współczesnych

orientalna

politologia

bezpieczeństwo państwa

20150528**

doradztwo i zarządzanie polityczne

diagnozowanie i prognozowanie polityczne

bez specjalności

20150528

uprawlienije w politikie (w j. rosyjskim)

jak w 2014/15

political management (w j. angielskim)

20150528*

politologia w ramach MISHuS

bezpieczeństwo państwa

20150528**

doradztwo i zarządzanie polityczne

diagnozowanie i prognozowanie polityczne

bez specjalności

20150528

międzynarodowe studia kulturowe

społeczeństwa i cywilizacje współczesnego świata

20150528**

światowe dyskursy kultury

Intercultural communication (w j. angielskim)

20150528*

międzynarodowe studia kulturowe w ramach MISHuS

społeczeństwa i cywilizacje współczesnego świata

20150528**

światowe dyskursy kultury

 

studia niestacjonarne (zaoczne)

2015/2016

I st.

stosunki międzynarodowe

bez specjalności

jak w 2014/15

politologia

bez specjalności

jak w 2014/15

II st.

stosunki międzynarodowe

bez specjalności

jak w 2014/15

politologia

bez specjalności

jak w 2014/15

uprawlienije w politikie (w j. rosyjskim)

jak w 2014/15

political management (w j. angielskim)

jak w 2014/15

* wybór specjalności w momencie rekrutacji (odrębna rekrutacja na wskazaną specjalność)
** rekrutacja na kierunek studiów, wybór specjalności w toku studiów


siatki zajęć dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015


Pozycje w tabeli wypełniono wykorzystując oznaczenie wersji dokumentu. W wybranych przypadkach poza aktualną wersją dokumentu (pierwsza wskazana) umieszczono wersje poprzedzające (w kolejnych wierszach).

studia stacjonarne

2014/2015

I st.

stosunki międzynarodowe

komunikowanie międzynarodowe

20140424**

polityka międzynarodowa i dyplomacja

regiony świata i regionalizm

niemcoznawstwo

20140626**

20140424**

international marketing (w j. angielskim)

20140424*

asian studies (w j. angielskim)

20140424*

stosunki międzynarodowe w ramach MISHuS

komunikowanie międzynarodowe

20140424**

polityka międzynarodowa i dyplomacja

regiony świata i regionalizm

politologia

Polityka i zarządzanie w strukturach lokalnych

20150706**

20140925**

20140626**

20140424**

bezpieczeństwo międzynarodowe

politologia w ramach MISHuS

Polityka i zarządzanie w strukturach lokalnych

20150706**

20140925**

20140626**

20140424**

bezpieczeństwo międzynarodowe

międzynarodowe studia kulturowe

człowiek w kulturach świata

20150528**

20141030**

20140925**

20140626**

20140424**

media i zarządzanie kulturą

intertekstualność w badaniach nad kulturą

International encounters in culture (w j. angielskim)

20150930*

20150528*

20141030*

20140925*

międzynarodowe studia kulturowe w ramach MISHuS

człowiek w kulturach świata

20160630**

20150528**

20141030**

20140925**

20140626**

media i zarządzanie kulturą

intertekstualność w badaniach nad kulturą

II st.

stosunki międzynarodowe

american studies and mass media (w j. polskim)

20140626**

20140424**

iberoamerykańska

international marketing (w j. polskim)

niemcoznawstwo

orientalna

brytyjska i krajów Wspólnoty Narodów

europejska

dziennikarstwo międzynarodowe

international marketing (w j. angielskim)

jak w 2013/14

american studies and mass media (w j. angielskim)

jak w 2013/14

international gender studies (w j. angielskim)

Cultura-Sociedad-Politica (w j. hiszpańskim)

20130926*

international gender studies (GEMMA)

20150528*

20150129*

20141218*

stosunki międzynarodowe w ramach MISHuS

american studies and mass media (w j. polskim)

20140626**

20140424**

iberoamerykańska

international marketing (w j. polskim)

niemcoznawstwo

orientalna

brytyjska i krajów Wspólnoty Narodów

europejska

dziennikarstwo międzynarodowe

politologia

bezpieczeństwo strategiczne

20140925**

20140626**

20140424**

doradztwo i zarządzanie polityczne

uprawlienije w politikie (w j. rosyjskim)

20140522*

20140424* (opisana jako Политическое управление)

political management (w j. angielskim)

20150528*

20140522*

20140424* (opisana jako Management in politics)

politologia w ramach MISHuS

bezpieczeństwo strategiczne

20140925**

20140626**

20140424**

doradztwo i zarządzanie polityczne

międzynarodowe studia kulturowe

społeczeństwa i cywilizacje współczesnego świata

20150528**

20141030**

20140925**

20140424**

Światowe dyskursy kultury

Intercultural communication (w j. polskim)

międzynarodowe studia kulturowe w ramach MISHuS

społeczeństwa i cywilizacje współczesnego świata

20150528**

20141030**

20140925**

20140626**

Światowe dyskursy kultury

Intercultural communication (w j. polskim)

studia niestacjonarne (zaoczne)

2014/2015

I st.

stosunki międzynarodowe

bez specjalności

jak w 2013/14

politologia

bez specjalności

jak w 2013/14

II st.

stosunki międzynarodowe

bez specjalności

jak w 2013/14

politologia

bez specjalności

jak w 2013/14

uprawlienije w politikie (w j. rosyjskim)

20140424* (opisana jako Политическое управление)

political management (w j. angielskim)

20140424* (opisana jako Management in politics)

* wybór specjalności w momencie rekrutacji (odrębna rekrutacja na wskazaną specjalność)
** rekrutacja na kierunek studiów, wybór specjalności w toku studiów
UWAGA! Uchwałą Rady WSMiP z dnia 16.01.2014 r. we wszystkich siatkach i programach studiów realizowanych na WSMiP zmieniono formę zajęć z konwersatorium na ćwiczenia konwersatoryjne.
Dokumenty uchwalone po tej dacie uwzględniają powyższą zmianę. W dokumentach niemodyfikowanych po 16.01.2014 r. a wykorzystywanych w procesie dydaktycznym każdą wzmiankę dotyczącą
konwersatoriów należy traktować jako odnoszącą się do ćwiczeń konwersatoryjnych.siatki zajęć dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014


Pozycje w tabeli wypełniono wykorzystując oznaczenie wersji dokumentu. W wybranych przypadkach poza aktualną wersją dokumentu (pierwsza wskazana) umieszczono wersje poprzedzające (w kolejnych wierszach).

studia stacjonarne

2013/2014

I st.

stosunki międzynarodowe

komunikowanie międzynarodowe

20130926**

20130627**

20130425**

polityka międzynarodowa i dyplomacja

regiony świata i regionalizm

niemcoznawstwo

20130627*

international marketing (w j. angielskim)

20130926*

20130627*

stosunki międzynarodowe w ramach MISHuS

komunikowanie międzynarodowe

20130926**

20130627**

polityka międzynarodowa i dyplomacja

regiony świata i regionalizm

politologia

bezpieczeństwo międzynarodowe

20140424**

20130926**

20130627**

20130425**

Współczesne systemy polityczne. Praktyka i dynamika zmian

kultura polityczna i decydowanie polityczne

politologia w ramach MISHuS

bezpieczeństwo międzynarodowe

20140424**

20130926**

20130627**

Współczesne systemy polityczne. Praktyka i dynamika zmian

kultura polityczna i decydowanie polityczne

międzynarodowe studia kulturowe

człowiek w kulturach świata

20150706**

20150528**

20141030**

20140925**

20140626**

20140424**

20130627**

20130425**

media i zarządzanie kulturą

intertekstualność w badaniach nad kulturą

International encounters in culture (w j. angielskim)

20141030*

20140925*

20140626*

20140227*

20131128*

20130926*

20130321*

międzynarodowe studia kulturowe w ramach MISHuS

człowiek w kulturach świata

20150528**

20141030**

20140925**

20140626**

20140522**

20130627**

media i zarządzanie kulturą

intertekstualność w badaniach nad kulturą

II st.

stosunki międzynarodowe

american studies and mass media (w j. polskim)

20140626*

20130926*

20130627*

iberoamerykańska

international marketing (w j. polskim)

niemcoznawstwo

orientalna

brytyjska i krajów Wspólnoty Narodów

europejska

dziennikarstwo międzynarodowe

international marketing (w j. angielskim)

20130627*

american studies and mass media (w j. angielskim)

20130627*

international gender studies (w j. angielskim)

international gender studies (GEMMA)

20141218*

20140227*

20130627*

stosunki międzynarodowe w ramach MISHuS

american studies and mass media (w j. polskim)

20140626*

20130926*

20130627*

iberoamerykańska

international marketing (w j. polskim)

niemcoznawstwo

orientalna

brytyjska i krajów Wspólnoty Narodów

europejska

dziennikarstwo międzynarodowe

politologia

bezpieczeństwo strategiczne

20140424**

20130926**

20130627**

doradztwo i zarządzanie polityczne

diagnozowanie i prognozowanie polityczne

uprawlienije w politikie (w j. rosyjskim)

20130926*

20130627*

20130321*

political management (w j. angielskim)

20130926*

20130627*

20130425* (opisana jako Management in politics)

zarządzanie państwem

nie dotyczy

politologia w ramach MISHuS

bezpieczeństwo strategiczne

20140424**

20130926**

20130627**

doradztwo i zarządzanie polityczne

diagnozowanie i prognozowanie polityczne

międzynarodowe studia kulturowe

kultura w świecie, świat w kulturze

jak w 2012/13

społeczeństwa i cywilizacje współczesnego świata

międzynarodowe studia kulturowe w ramach MISHuS

kultura w świecie, świat w kulturze

20140626**

20131128**

20130926**

20130627**

społeczeństwa i cywilizacje współczesnego świata

studia niestacjonarne (zaoczne)

2013/2014

I st.

stosunki międzynarodowe

bez specjalności

jak w 2012/13

politologia

bez specjalności

jak w 2012/13

II st.

stosunki międzynarodowe

bez specjalności

jak w 2012/13

politologia

bez specjalności

jak w 2012/13

* wybór specjalności w momencie rekrutacji (odrębna rekrutacja na wskazaną specjalność)
** rekrutacja na kierunek studiów, wybór specjalności w toku studiów
UWAGA! Uchwałą Rady WSMiP z dnia 16.01.2014 r. we wszystkich siatkach i programach studiów realizowanych na WSMiP zmieniono formę zajęć z konwersatorium na ćwiczenia konwersatoryjne.
Dokumenty uchwalone po tej dacie uwzględniają powyższą zmianę. W dokumentach niemodyfikowanych po 16.01.2014 r. a wykorzystywanych w procesie dydaktycznym każdą wzmiankę dotyczącą
konwersatoriów należy traktować jako odnoszącą się do ćwiczeń konwersatoryjnych.siatki zajęć dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013


Pozycje w tabeli wypełniono wykorzystując oznaczenie wersji dokumentu. W wybranych przypadkach poza aktualną wersją dokumentu (pierwsza wskazana) umieszczono wersje poprzedzające (w kolejnych wierszach).

studia stacjonarne

2012/2013

I st.

stosunki międzynarodowe

komunikowanie międzynarodowe

20131128**

20130926**

20130627**

20130425**

polityka międzynarodowa i dyplomacja

regiony świata i regionalizm

niemcoznawstwo

20130627*

20120927*

international marketing (w j. angielskim)

20130926*

20130627*

20121025*

stosunki międzynarodowe w ramach MISH

komunikowanie międzynarodowe

20130926**

20130627**

20120927**

polityka międzynarodowa i dyplomacja

regiony świata i regionalizm

politologia

bezpieczeństwo międzynarodowe

20140424**

20130926**

20130627**

20130425**

Współczesne systemy polityczne. Praktyka i dynamika zmian

kultura polityczna i decydowanie polityczne

politologia w ramach MISH

bezpieczeństwo międzynarodowe

20140424**

20130926**

20130627**

20120927**

Współczesne systemy polityczne. Praktyka i dynamika zmian

kultura polityczna i decydowanie polityczne

międzynarodowe studia kulturowe

człowiek w kulturach świata

20150528**

20141030**

20140925**

20140626**

20140424**

20130425**

media i zarządzanie kulturą

intertekstualność w badaniach nad kulturą

międzynarodowe studia kulturowe w ramach MISH

człowiek w kulturach świata

20141030**

20140925**

20140626**

20140522**

20130627**

20130124**

media i zarządzanie kulturą

intertekstualność w badaniach nad kulturą

II st.

stosunki międzynarodowe

american studies and mass media (w j. polskim)

20130627*

20130321*

iberoamerykańska

international marketing (w j. polskim)

niemcoznawstwo

orientalna

brytyjska i krajów Wspólnoty Narodów

europejska

dziennikarstwo międzynarodowe

international marketing (w j. angielskim)

20130627* (z zastrzeżeniem z dn. 20121129)

20130321* (z zastrzeżeniem z dn. 20121129)

american studies and mass media (w j. angielskim)

20130627*

20130321*

international gender studies (w j. angielskim)

international gender studies (GEMMA)

20130627*

20130124*

stosunki międzynarodowe w ramach MISH

american studies and mass media (w j. polskim)

20130627*

20121025*

iberoamerykańska

international marketing (w j. polskim)

niemcoznawstwo

orientalna

brytyjska i krajów Wspólnoty Narodów

europejska

dziennikarstwo międzynarodowe

politologia

bezpieczeństwo strategiczne

20130926**

20130627**

20130321**

doradztwo i zarządzanie polityczne

diagnozowanie i prognozowanie polityczne

politologia w ramach MISH

bezpieczeństwo strategiczne

20130926**

20130627**

20120927**

doradztwo i zarządzanie polityczne

diagnozowanie i prognozowanie polityczne

międzynarodowe studia kulturowe

kultura w świecie, świat w kulturze

20131128**

20130926**

20130321**

społeczeństwa i cywilizacje współczesnego świata

międzynarodowe studia kulturowe w ramach MISH

kultura w świecie, świat w kulturze

20131128**

20130926**

20130627**

20130124**

społeczeństwa i cywilizacje współczesnego świata

studia niestacjonarne (zaoczne)

2012/2013

I st.

stosunki międzynarodowe

bez specjalności

20140116

20120927

politologia

bez specjalności

20120927

II st.

stosunki międzynarodowe

bez specjalności

20120927

politologia

bez specjalności

20120927

* wybór specjalności w momencie rekrutacji (odrębna rekrutacja na wskazaną specjalność)
** rekrutacja na kierunek studiów, wybór specjalności w toku studiów
UWAGA! Uchwałą Rady WSMiP z dnia 16.01.2014 r. we wszystkich siatkach i programach studiów realizowanych na WSMiP zmieniono formę zajęć z konwersatorium na ćwiczenia konwersatoryjne.
Dokumenty uchwalone po tej dacie uwzględniają powyższą zmianę. W dokumentach niemodyfikowanych po 16.01.2014 r. a wykorzystywanych w procesie dydaktycznym każdą wzmiankę dotyczącą
konwersatoriów należy traktować jako odnoszącą się do ćwiczeń konwersatoryjnych.programy studiów dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012


Pozycje w tabeli wypełniono wykorzystując oznaczenie wersji dokumentu. W wybranych przypadkach poza aktualną wersją dokumentu (pierwsza wskazana) umieszczono wersje poprzedzające (w kolejnych wierszach).

studia stacjonarne

2011/2012

stosunki międzynarodowe

niemcoznawstwo

20110929*

bez specjalności

20120322

stosunki międzynarodowe w ramach MISH

bez specjalności

20110929

politologia

bezpieczeństwo międzynarodowe

20110929**

współczesne systemy polityczne w regionach świata i Europy

20110929**

marketing polityczny i kultura polityczna

20110929**

politologia w ramach MISH

bezpieczeństwo międzynarodowe

20110929**

współczesne systemy polityczne w regionach świata i Europy

20110929**

marketing polityczny i kultura polityczna

20110929**

międzynarodowe studia kulturowe

bez specjalności

20130425

II st.

stosunki międzynarodowe

american studies and mass media (w j. polskim)

20130124*

iberoamerykańska

20120322*

international marketing (w j. polskim)

20120628*

niemcoznawstwo

20120322*

orientalna

20120322*

brytyjska i krajów Wspólnoty Narodów

20130321*

europejska

20130321*

dziennikarstwo międzynarodowe

20130321*

international marketing (w j. angielskim)

20120628*

international gender studies (w j. angielskim)

american studies and mass media (w j. angielskim)

20130124*

international gender studies (GEMMA)

20130124*

stosunki międzynarodowe w ramach MISH

program ogólny bez wskazywania specjalności

20110929*

politologia

bezpieczeństwo strategiczne

20120322**

zarządzanie państwem

20120322**

diagnozowanie i prognozowanie polityczne

politologia w ramach MISH

program ogólny bez wskazywania specjalności

20110929**

studia niestacjonarne (zaoczne)

2011/2012

I st.

stosunki międzynarodowe

bez specjalności

20120322

politologia

bez specjalności

II st.

stosunki międzynarodowe

american studies and mass media

iberoamerykańska

international marketing

niemcoznawstwo

orientalna

brytyjska i krajów Wspólnoty Narodów

europejska

20120322*

politologia

bez specjalności

20120322

* wybór specjalności w momencie rekrutacji (odrębna rekrutacja na wskazaną specjalność)
** rekrutacja na kierunek studiów, wybór specjalności w toku studiów
UWAGA! Uchwałą Rady WSMiP z dnia 16.01.2014 r. we wszystkich siatkach i programach studiów realizowanych na WSMiP zmieniono formę zajęć z konwersatorium na ćwiczenia konwersatoryjne.
Dokumenty uchwalone po tej dacie uwzględniają powyższą zmianę. W dokumentach niemodyfikowanych po 16.01.2014 r. a wykorzystywanych w procesie dydaktycznym każdą wzmiankę dotyczącą
konwersatoriów należy traktować jako odnoszącą się do ćwiczeń konwersatoryjnych.programy studiów dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011


Pozycje w tabeli wypełniono wykorzystując oznaczenie wersji dokumentu. W wybranych przypadkach poza aktualną wersją dokumentu (pierwsza wskazana) umieszczono wersje poprzedzające (w kolejnych wierszach).

studia stacjonarne

2010/2011

stosunki międzynarodowe

niemcoznawstwo

20120927*

bez specjalności

20120322

stosunki międzynarodowe w ramach MISH/MISHuS

bez specjalności

20110929

politologia

bezpieczeństwo międzynarodowe

20110929**

współczesne systemy polityczne w regionach świata i Europy

20110929**

marketing polityczny i kultura polityczna

20110929**

politologia w ramach MISH/MISHuS

bezpieczeństwo międzynarodowe

20110929**

współczesne systemy polityczne w regionach świata i Europy

20110929**

marketing polityczny i kultura polityczna

20110929**

II st.

stosunki międzynarodowe

american studies and mass media

iberoamerykańska

international marketing

niemcoznawstwo

orientalna

brytyjska i krajów Wspólnoty Narodów

europejska

international gender studies

international gender studies (GEMMA)

politologia

bezpieczeństwo strategiczne

zarządzanie państwem

diagnozowanie i prognozowanie polityczne

studia niestacjonarne (zaoczne)

2010/2011

I st.

stosunki międzynarodowe

bez specjalności

20110929

politologia

bez specjalności

20120927

II st.

stosunki międzynarodowe

american studies and mass media

iberoamerykańska

international marketing

niemcoznawstwo

orientalna

brytyjska i krajów Wspólnoty Narodów

europejska

international gender studies

politologia

bez specjalności

* wybór specjalności w momencie rekrutacji (odrębna rekrutacja na wskazaną specjalność)
** rekrutacja na kierunek studiów, wybór specjalności w toku studiów
UWAGA! Uchwałą Rady WSMiP z dnia 16.01.2014 r. we wszystkich siatkach i programach studiów realizowanych na WSMiP zmieniono formę zajęć z konwersatorium na ćwiczenia konwersatoryjne.
Dokumenty uchwalone po tej dacie uwzględniają powyższą zmianę. W dokumentach niemodyfikowanych po 16.01.2014 r. a wykorzystywanych w procesie dydaktycznym każdą wzmiankę dotyczącą
konwersatoriów należy traktować jako odnoszącą się do ćwiczeń konwersatoryjnych.


stronę zaktualizowano 05.02.2020 r.